Публічний договір про надання послуг

в редакції від 11.11.2023 року

Приймаючи цю публічну оферту, Ви погоджуєтесь зі всіма викладеними нижче умовами і підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення та укладаєте на цих умовах договір про надання послуг з Фізичною особою - підприємцем Хміль Оксаною Юріївною.

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Фізична особа – підприємець Хміль Оксана Юріївна (далі – Виконавець) пропонує фізичним та юридичним особам (далі – Користувач) (разом у тексті – Сторони, окремо Сторона) приєднатися до цього договору публічної оферти про надання послуг (далі – Договір) на визначених у ньому умовах та відповідно до обраного переліку послуг.

Приєднанням до цього Договору також вважатимуться конклюдентні дії: оплата рахунку чи використання онлайн платіжного засобу для оплати за онлайн курси та/або отримання доступу до онлайн послуг. У разі незгоди з умовами цього Договору укладення договору приєднання не є можливим.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

1.1 Платформа – набір навчальних матеріалів, що рекламується в мережі Інтернет, та розміщуються та адмініструються Виконавцем за допомогою спеціалізованого програмного середовища для проходження онлайн курсів та/або через чат-бот @EMDRtherapybot (далі – Платформа). Виконавець може на власний розсуд змінювати Платформу (спеціалізоване програмне забезпечення) на інше спеціалізоване програмне середовище, при цьому, Користувач повинен самостійно ознайомитися із функціоналом та правилами роботи Платформи. Користування функціями Платформи (програмного середовища) входить у вартість інтенсиву.

1.2 Інтенсив – сукупність модулів (відео-матеріалів, завдань тощо), які складені відповідно до певної тематики та в межах яких надаються послуги.

1.3 Матеріал – презентація, інтерактивний матеріал, відеозапис, домашнє завдання тощо, які розміщені на Платформі.

1.4 Тарифи – відомості про ціну Інтенсиву, умови надання знижок, інших корисних переваг, які зазначені на вебсайті, фейсбук сторінці Виконавця чи рекламних матеріалах.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Виконавець зобов’язується надати Користувачу послуги, зміст яких полягає в доступі Користувач до відповідних Матеріалів Інтенсиву протягом дії договору (три місяці), а Користувач – прийняти і оплатити послуги на умовах, визначених в цій оферті. Вартість Інтенсиву та його окремих модулів визначена на сайті або рекламних матеріалах.

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1 Цей Договір укладається на умовах договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України) та вважається укладеним з моменту прийняття публічної оферти.

3.2 Приймаючи публічну оферту на укладення такого Договору, Користувач підтверджує, що він повністю приймає його умови.

3.3 Користувач приймає (акцептує) оферту шляхом: здійснення конклюдентних дій – оплати вибраного модуля Інтенсиву на умовах, зазначених у §4 цього Договору.

4. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1 Ціна визначається та застосовується відповідно до обраного Користувачем модуля Інтенсива, яка вказується на відповідній вебсторінці Інтенсиву та (або) соцмережах чи рекламних матеріалах.

4.2 Розрахунки за послуги здійснюються шляхом перерахування грошей на рахунок Виконавця чи через онлайн платіжні системи, що використовуються Виконавцем.

4.3 Оплата послуг здійснюється у гривневому еквіваленті згідно встановленого Національним банком України курсу валют станом на день оплати.

4.4 Користувач не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він не скористався послугами. Моментом виконання надання послуг вважається передача доступу до обраного модулю Інтенсиву.

5. ПОРЯДОК ТА ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1 Послуги надаються в мережі Інтернет шляхом надання Користувачеві доступу до обраного ним модулю Інтенсиву на Платформі протягом трьох місяців.

5.2 Датою початку Інтенсиву вважається дата відправлення доступу Матеріалів.

5.3 Виконавець не несе відповідальність, якщо Користувач не скористався наданим доступом до Матеріалів протягом трьох місяців.

У випадку, якщо Користувач жодного разу протягом оплаченого періоду не скористався послугами Виконавця в межах обраного модуля, зокрема не переглянув Матеріали, не долучився до чату в мобільному застосунку Telegram, сплачені Користувачем кошти не повертаються, в тому числі частково, а доступ не продовжується на інший строк

5.4 Моментом виконання надання послуг вважається передача доступу до Матеріалів. З моменту надання доступу до Матеріалів Користувачу послуга вважається наданою в повному обсязі.

Користувач споживає послуги шляхом перегляду Матеріалів.

6. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1 Обов’язки ВИКОНАВЦЯ:

6.1.1 Надати Користувачеві послуги відповідно до умов цієї оферти.

6.2 Обов’язки КОРИСТУВАЧА:

6.2.1 Прийняти та оплатити послуги відповідно до умов цієї оферти.

6.2.2 Споживати послуги особисто, не передавати доступ до Курсу, Навчальних матеріалів будь-яким третім особам, не копіювати та іншим чином не відтворювати Навчальні матеріали. У разі порушення цієї умови Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку, а Користувач зобов’язується сплатити штраф у розмірі 300% вартості Курсу.

7. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

7.1 Усі права на веб-сайт та чат-бот належать Виконавцеві.

7.2 Права інтелектуальної власності на Матеріали, використані в Платформі, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Виконавцю та в процесі надання Виконавцем послуг відповідно до цього Договору, не переходять до Користувача в результаті використання веб-сайту.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Виконавець може односторонньо розірвати цей Договір та заблокувати доступ до Матеріалів та Платформи у випадку:

– виявлення поширення (чи будь-якого відтворення) Матеріалів публічно та (або) передання доступу до Матеріалів Інтенсиву третім особам, які не є Стороною Договору та (або) купівлею Курсу в складчину (кількома особами).

8.2. У випадку виявлення Виконавцем порушень передбачених п. 8.1. цього Договору, Користувач зобов’язується сплатити штраф у розмірі 300% вартості придбаних Матеріалів. Порушення можуть бути зафіксовані скрінами екранів, програмними засобами чи фактами доступу до Матеріалів третіх осіб чи будь-яким іншим розумним засобами.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1 В разі виникнення спорів Сторони вживатимуть заходи досудового врегулювання спорів. Замовник має право направити Виконавцю претензію на електронну пошту: y.coaching.space@gmail.com. Строк розгляду претензії складає 30 днів.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1 Договір діє до моменту спливу 3 (трьох) місяців від дня отримання доступу до Матеріалів. Доступ до Платформи та Матеріалів надається лише на термін дії Договору. У випадку, якщо Користувач не скористався послугами протягом цього терміну з особистих причин, термін дії Договору не продовжується.

10.2 Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадку:

10.2.1 невиконання Стороною своїх обов’язків за цим Договором;

10.2.2 у випадках передбачених розділом 8 цього Договору.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1 Приєднуючись до цього Договору Користувач надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних відповідно до Політики конфіденційності.

11.2 Виконавець може змінити умови цього Договору в односторонньому порядку з попереднім повідомленням про це Користувача. У випадку незгоди зі зміненими умовами Користувач має право розірвати Договір в односторонньому порядку

11.3 Якщо інше не передбачено цією офертою, застосовуються звичайні договірні умови, встановлені законодавством.